Parkeer beheer/ parkeerwacht

Een parkeerwacht is iemand die controleert of voertuigen reglementair geparkeerd zijn. Oorspronkelijk was het de bewaker op een parkeerterrein voor betaald parkeren, later werd het een controleur die overal in een plaats actief kan zijn.

Parkeerwachten zijn voornamelijk belast met het controleren op het betaald hebben van parkeerbelasting.

Op evenementen zijn parkeerwachten belast met het parkeerbeleid op een tijdelijk aangewezen terrein bv een weiland. De parkeerwachter zal u dan aanwijzingen geven hoe u kan parkeren en eventueel een parkeerkaartje verstrekken al dan niet betaald.